Sākuma lapa Debitoru parādu pārvalde
Debitoru parādu pārvaldība


Debitoru parādu pārvaldīšanas ārpakalpojums ir efektīva metode uzņēmuma kredītrisku mazināšanai, jo tā nodrošina maksājumu iekasēšanu no debitoriem maksimāli ātrā, savlaicīgā un disciplinētā veidā, tajā pašā laikā saglabājot debitoru lojalitāti pret Jūsu uzņēmumu.

Izmantojot šo pakalpojumu, jūs nododat lielāko daļu no ikdienas laikietilpīgajiem darbiem ar debitoru parādiem mūsu kompānijas augsti kvalificēto speciālistu rokās. Taču vienlaicīgi jūs saglabājat arī iespēju precīzi kontrolēt un pārvaldīt savas naudas iekasēšanas procesus.

Kompāniju attieksme pret maksājumu administrēšanas ārpakalpojumiem nereti ir piesardzīga, jo daudzi uzskata, ka informācijas nekorekta pasniegšana vai trešās personas iesaistīšanās procesā var izraisīt negatīvu reakciju no debitora puses. Mēs piedāvājam jau sadarbības sākumā skaidri noteikt, kuras personas – Klienta vai Liepas Nams – vārdā notiks saskarsme ar jūsu klientu.


Profesionālais komplekts.

Šis debitoru parādu pārvaldīšanas modelis dod klientam iespēju nodot mūsu kontrolē visu savu debitoru portfeli. Katrs kavētais maksājums tiks pienācīgā kārtā apstrādāts un līdzās telefoniskiem atgādinājumiem tiks izsūtītas arī rakstiskas pretenzijas. Klients nepārtraukti saņems atskaites par parādu piedzīšanas procesu un pieņems svarīgākos lēmumus darbā ar debitoriem.


Starta komplekts.

Vienkāršots modelis debitoru parādu pārvaldīšanai. Šajā variantā klients nodod mūsu pārraudzībā svarīgākos vai riskantākos darījumus. Mūsu klients ir maksimāli iesaistīts darba procesā, un visas mūsu darbības tiek ar viņu individuāli saskaņotas.